Me­di­cin­bolls­kast

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Stå 2– 3 meter från en vägg med an­sik­tet mot väg­gen. Håll en me­di­cin­boll på 10 ki­lo i ax­el­höjd. Håll över­krop­pen så rak som möj­ligt och gör ett knä­böj. För­sök att gå så långt ner att höf­ter­na är lägre än knä­na. Res dig ex­plo­sivt och kas­ta bol­len mot väg­gen (den ska helst träf­fa un­ge­fär tre meter upp på väg­gen). Ta emot bol­len och uppre­pa öv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.