SSU Mal­mö kal­lar till mö­te

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

Ti­ba Aw­ni, ord­fö­ran­de för SSU Mal­mö, kal­lar sty­rel­sen till ett mö­te un­der ons­da­gen med an­led­ning av upp­gif­ter om att en per­son som an­li­tats för ett eve­ne­mang haft ra­di­ka­la sala­fis­tis­ka åsik­ter.

»SSU står för al­la män­ni­skors li­ka vär­de och hos oss finns ing­en plats för an­ti­de­mo­kra­tis­ka vär­de­ring­ar«, skri­ver hon i ett ut­ta­lan­de.

På mö­tet ska även upp­gif­ter om att en SSU:are de­lat ett an­ti­se­mi­tiskt in­lägg på Fa­ce­book tas upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.