Erik Karls­son, back, SJS

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport Ishockey -

Erik Karls­son stod för årets mest om­ta­la­de värv­nings­ka­ru­sell när han gick från Ot­ta­wa Se­na­tors, där han gjort suc­cé un­der fle­ra års tid, till San José Sharks i ut­byte mot en hand­full spe­la­re. Af­fä­ren möt­tes av hög­ljud­da pro­tes­ter från Ot­ta­was fans, som vil­le ha kvar svens­ken i la­get.

Sä­songsin­led­ning­en i Sharks har in­te gått Karls­son väg. Ef­ter 15 mat­cher är han fort­fa­ran­de mål­lös. Ot­ta­was for­na fran­schi­se-spe­la­re tycks än­nu in­te ha ac­kli­ma­ti­se­rat sig i det nya la­get. I Ot­ta­wa stod han i cent­rum för lag­byg­get, me­dan han i San José vär­vats in som en sista pus­sel­bit som ska ta la­get, som ald­rig vun­nit cu­pen, än­da fram. Kanske har den på­tving­a­de flyt­ten ska­pat hu­vud­bry för svens­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.