Mi­ka Zi­ba­ne­jad, for­ward, NYR

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport Ishockey -

New York-la­get be­fin­ner sig i nå­got av en iden­ti­tets­kris. Sto­ra de­lar av trup­pen har bytts ut, och la­get sak­nar i dag en stjärn­rik of­fen­siv ef­ter att spe­la­re som Rick Nash läm­nat.

Mi­ka Zi­ba­ne­jad får dock allt­mer för­tro­en­de i la­get, och är på god väg att kli­va in i fin­rum­met som en av New York Rang­ers sto­ra stjär­nor. Un­der sä­songsin­led­ning­en har 25-åring­en, som of­ta be­skrivs som en all­round­spe­la­re som be­härs­kar det mesta, pro­du­ce­rat sex mål och sju as­sist. Så sent som un­der nat­ten mot i går låg svens­ken bakom två av må­len (ett mål och en as­sist), när New York Rang­ers be­seg­ra­de Montre­al Ca­na­di­ans hem­ma på Ma­di­son Squa­re Gar­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.