Jay­ne Svenungs­son läm­nar Aka­de­mi­en

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro 9/11 -

Jay­ne Svenungs­son tog in­trä­de i Svens­ka Aka­de­mi­en ett par må­na­der ef­ter att in­sti­tu­tio­nens kris på­bör­jats. Nu väl­jer hon att läm­na. »Av en rad skäl har jag dock nått vägs än­de«, skri­ver Svenungs­son i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.