Nya la­gar i fle­ra del­sta­ter

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

USA. Un­der mel­lanårsva­let i USA rös­ta­de in­vå­nar­na på del­stats­ni­vå om fle­ra lag­för­slag. Bland an­nat får nu döm­da brotts­ling­ar i Flo­ri­da au­to­ma­tiskt till­ba­ka sin röst­rätt ef­ter att ha av­tjä­nat sitt straff, skri­ver CNN. Mis­sou­ri sa ja till ma­riju­a­na för me­di­cinskt bruk, Michi­gan le­ga­li­se­ra­de ma­riju­a­na och Ne­va­da rös­ta­de för att ta bort skatt på mens­skydd. Ala­ba­ma rös­ta­de bort för­bu­det att sät­ta upp Bi­belns tio bud­ord på of­fent­li­ga bygg­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.