De åta­la­de i fusk­här­van

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes - KÄL­LA: NORR­KÖ­PINGS TINGS­RÄTT

En 26-årig man, en 23-årig man och en 21-årig man åta­las för fle­ra fall av med­hjälp till osann för­säk­ran, grovt brott. Dess­utom åta­las de för pen­ning­tvätts­brott, bok­fö­rings­brott och skat­te­brott, i fle­ra fall grovt.

En 56-årig man och yt­ter­li­ga­re en 26-årig man åta­las för fle­ra fall av med­hjälp till osann för­säk­ran.

Två kvin­nor åta­las för grovt pen­ning­tvätts­brott, al­ter­na­tivt nä­rings­pen­ning­brott. De ska vid upp­re­pa­de till­fäl­len häm­tat sto­ra sum­mor kon­tan­ter i för­va­rings­fack på cen­tral­sta­tio­ner­na i Mal­mö, Stock­holm och Lund.

23 per­so­ner som köpt tjäns­ten av män­nen åta­las för osann för­säk­ran, grovt brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.