Vann Eu­ro­vi­sion song con­test 1999

Metro Sweden (Göteborg) - - Nöje Tv -

Char­lot­te Per­rel­li är 44 år gam­mal.

Har vun­nit Me­lo­di­festi­va­len två gång­er, och Eu­ro­vi­sion Song Con­test en gång. Har lett Me­lo­di­festi­va­len fle­ra gång­er.

Har släppt fle­ra böc­ker, med­ver­kat i fle­ra mu­si­ka­ler och ota­li­ga tv-pro­gram, bland an­nat som ju­ry­med­lem i »Ta­lang«. Har släppt nio so­lo­al­bum. Någ­ra av hen­nes mest kän­da lå­tar är »Ta­ke me to your he­a­ven«, »He­ro« och »The girl«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.