Kä­ra ner er to­talt över en mid­dag

Metro Sweden (Göteborg) - - Singles Day - FO­TO: UNSPLASH

Björns Bar. En dejt på kvälls­krö­ken en fre­dag krä­ver ett stäl­le som känns in­timt och la­gom stim­migt så man kan kä­ra ner sig to­talt. För­sla­get är Björns Bar. Ma­ten är per­fekt lätt för att se­dan fort­sät­ta kväl­len. El­ler så sit­ter ni kvar, de stäng­er 03.00. Vik­to­ri­a­ga­tan 12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.