Drick vin – och åk kans­ke hem ihop

Metro Sweden (Göteborg) - - Singles Day - FO­TO: CHRISTOFFER FALK

Tys­ka Bron. Om vi tän­ker oss en förs­ta dejt en lör­dag ef­ter­mid­dag är Tys­ka Bron ett grymt stäl­le att träf­fas på. Här sit­ter ni in­gla­sa­de på en bro och ser ut över sto­ra hamn­ka­na­len mitt i hjär­tat av Gö­te­borg. Ett glas vin, en­kel mat och här­ligt tjöt. Dess­utom är det nä­ra till bus­sar­na och vag­nar­na i Brunns­par­ken om man snabbt skul­le vil­ja ta sig hem. Va­re sig det är till­sam­mans el­ler en­sam. Tys­ka Bron 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.