Op­ti­malt ego-vin

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

Bub­bel, vitt vin och öl i all ära men ett glas rött är nog det som står högst upp på de flestas lis­ta ef­ter en lång dag på job­bet. Chi­an­ti Clas­si­co har för­må­gan att fun­ge­ra till många rät­ter men ock­så ut­an mat, spe­ci­ellt om vi­net får luf­tas en stund. Att det fått vi­la i fem år in­nan du öpp­nar det gör att du får ett till­gäng­ligt vin med per­fekt mog­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.