Un­na dig finkaf­fe

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

Un­na dig lyx­en att star­ta da­gen med en rik­tigt god kopp ny­bryggt kaf­fe sam­ti­digt som du i lugn och ro kan lä­sa da­gens tid­ning. In­ve­ste­ra i en kaf­fe­kvarn och bör­ja med att ma­la bö­nor­na pre­cis in­nan kaf­fet ska bryg­gas, skill­na­den är enorm mot att kö­pa va­ku­um­för­pac­kat ma­let kaf­fe. Kaf­fet blir aro­ma­tiskt och får en helt an­nan ba­lans och kon­cent­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.