MULTI LOTTO

SÅ SPE­LAR MAN OM JÄTTESUMMAN - 3 ENK­LA STEG

Metro Sweden (Malmö) - - EXTRA -

1 VÄLJ PO­WER­BALL På saj­ten finns fle­ra lot­te­ri­er från he­la värl­den att väl­ja bland, Po­wer­ball är det som just nu har den över­läg­set högs­ta pot­ten. 2 VÄLJ DI­NA NUM­MER Spe­la di­na ra­der, kanske väl­jer du di­na num­mer ef­ter fö­del­se­da­gar el­ler di­na per­son­li­ga tur­num­mer? 3 BE­TA­LA OCH HÅLL TUM­MAR­NA! Det tar mind­re än 30 se­kun­der att star­ta ett kon­to och bör­ja spe­la om den gal­na mil­jard­sum­man på Po­wer­ball.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.