Re­do för dejt

Så fix­ar du din out­fit i sista mi­nu­ten

Metro Sweden (Malmö) - - MODE - GUSTAF LARS­SON

Al­la hjär­tans dag. Da­gen då hor­der av män­ni­skor går man ur hu­se på en dejt, är här. Så här fix­ar du din sista-mi­nu­ten-out­fit in­för kväl­len.

Idag är det da­gen vi fi­rar kär­le­ken, tyc­ker som­li­ga. En dag för att ka­pi­ta­li­se­ra på kär­le­ken, me­nar and­ra. Oav­sett vil­ken håll­ning man har i frå­gan kan det va­ra kul att se fin ut när det van­kas ro­mans.

Ett kla­vertramp många gör är att gå he­la vägen in i ro­man­tikträs­ket. Ros i ka­vaj­fic­kan, lack­skor och vit skjor­ta. Skip­pa det. Väl­kläd­da gent­le­män har vi sett nog av. Välj istäl­let att dres­sa upp din var­dag­li­ga kläd­sel ge­nom att ex­em­pel­vis ad­de­ra en stil­ren ka­vaj. Det är även ett mer håll­bart al­ter­na­tiv, sna­ra­re än att kö­pa nya plagg till en en­sta­ka dejt. Fullt för­stå­e­ligt är för­stås att man vill kän­na sig fin i nya klä­der, då re­kom­men­de­rar jag att in­ve­ste­ra i en ka­vaj, som den­na från Cos.

Hap­py socks har valt att släp­pa ett par strum­por da­gen till ära. Så kän­ner du dig ma­nad att in­ve­ste­ra i ett par kär­leks­strum­por till din by­rå­lå­da är det hög tid.

De­nim fun­ge­rar of­ta bra, så även i det­ta fall. En en­kel jeans­skjor­ta el­ler jac­ka är all­tid ett sä­kert kort. Sat­sa på en de­talj­rik jeansjac­ka, så har du även säk­rat vår­jac­kan re­dan nu.

Ami, 1 500 kr

Byx­or. Cos, 790 kr

Snea­kers. Cos, 890 kr

Skjor­ta. Our Le­ga­cy, 2 000 kr

Byx­or. We­ek­day, 600 kr

The Cords & Co, 1 400 kr

We­ek­day, 600 kr

We­ek­day, 450 kr

Al­bam, 1 740 kr

Cos, 1 350 kr

Da­ni­el Wel­ling­ton, 1 099 kr

Hap­py Socks, 99 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.