Co­me­back

90-ta­let är till­ba­ka – här är plag­gen som sät­ter sti­len i vår

Metro Sweden (Malmö) - - MODE -

Retro. Det har bli­vit hög tid att väl­kom­na 90-ta­let till­ba­ka till gar­de­ro­ben och vi minns det som i går. Att upp­da­te­ra gar­de­ro­ben med spor­ti­ga plagg, mag­väs­ka, nit­bäl­te och snea­kers som an­das 90-tal är helt rätt just nu.

De gam­la go­da Adi­das-bral­lor­na med knäpp­ning längs med si­dor­na av be­nen är he­ta­re än nå­gon­sin. Vå­gar du, så mat­cha med en li­ka­dan jac­ka – på job­bet! Du hör­de helt rätt, den spor­ti­ga dres­sen är minst li­ka rätt som den bos­si­ga ko­sty­men i år, och dess­utom snäp­pet skö­na­re att gli­da runt i! Vill du blan­da det bäs­ta av två värl­dar – så kör på ka­va­jen till­sam­mans med Adi­das­byx­or­na.

Räck upp en hand om du älskar snea­kers! Vi på Metro Mo­de gör och an­vän­der till pre­cis allt. I år väl­jer vi mo­del­ler som an­das 90-tal. Va­ru­mär­ken som Fi­la, Adi­das och Ni­ke fix­ar sti­len. Bär dem med fa­vo­ritjean­sen, kjo­len el­ler klän­ning­en (gär­na med ett par nät­strump­byx­or un­der).

Du har väl in­te glömt mi­niryggsäc­ken, knyt­blu­sen, häng­sel­byx­an, nit­bäl­tet, de ut­sväng­da byx­or­na, pump­sen och de vi sak­nat all­ra mest – de färg­gla­da sol­glas­ö­go­nen.

När det kom­mer till färg­val kan du väl­ja och vra­ka, vår fa­vo­rit­kom­bi­na­tion 2018 är ro­sa och rött – men här hand­lar det mest om tyc­ke och smak. Lek dig fram när det kom­mer till di­na 90-tal­sout­fits i år, bild­spe­let ne­dan hjäl­per dig att hit­ta rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.