Bror­son och Öberg täv­lar

Metro Sweden (Malmö) - - ONSDAG MEDMETRO 14/2 - FO­TO: IBL

I mån­da­gens jaktstart slu­ta­de den 22-åri­ga OS­de­bu­tan­ten Han­na Öberg (bil­den) på en fem­te­plats. Nu har hon chan­sen att slåss om me­dal­jer­na igen, i skid­skyt­tets di­stanslopp på 15 kilo­me­ter. »Jag går in i al­la täv­ling­ar med en väl­digt bra käns­la, jag har haft me­dal­jer­na in­om räck­håll«, sä­ger Öberg till TT. En an­nan svens­ka som im­po­ne­ra­de i jaktstar­ten var Mo­na Brors­son, som ock­så åker di­stanslop­pet. Täv­ling­en drar igång 12.05 i Eu­rosports ka­na­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.