Full­stän­di­ga styc­ket om rys­ka lä­get

Metro Sweden (Malmö) - - ONSDAG MEDMETRO 14/2 -

I går­da­gens tid­ning sak­na­des text i en ar­ti­kel som hand­la­de om bris­ten på dricks­vat­ten. Så här skul­le det stå om Ryss­land: »Lan­det li­der av för­ore­nings­pro­blem, vil­ket är ett di­rekt re­sul­tat ef­ter den in­dust­ri­el­la fram­far­ten un­der Sov­jet­ti­den.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.