»Tan­ke­vur­por stop­par in­te espor­ten från OS«

Metro Sweden (Malmö) - - ONSDAG MEDMETRO 14/2 -

»Vad spe­lar kri­ti­ker­nas rös­ter för roll när IOK ef­ter det Olym­pis­ka topp­mö­tet för­ra året med­de­la­de att de är av en an­nan åsikt?«, skri­ver Erik Gla­nell. »Täv­lings­in­rik­tad esport kan an­ses va­ra en sportak­ti­vi­tet«, har IOK skri­vit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.