SÅ FUNGERAR KVALKVÄLLENS HETASTE DEAL

Metro Sweden (Malmö) - - SPORT -

1 Gå in på mr­green.com di­rekt i din te­le­fon el­ler da­tor. Re­gi­stre­ra dig ge­nom att fyl­la i mejl­a­dress och lö­senord – det tar ba­ra nå­gon mi­nut.

2 Spe­la för 500 kro­nor på att Östersund vin­ner till odd­set 5,80 gång­er peng­ar­na. Du kan med and­ra ord vin­na 2 900 kr på en sat­sad fem­hund­ring.

3 Om Östersund för­lo­rar kväl­lens match så be­ta­lar Mr Green till­ba­ka he­la in­sat­sen re­dan da­gen ef­ter – helt ut­an om­sätt­nings­krav.

Odds kan ha änd­rats ef­ter tid­ning­ens tryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.