Så vet du att ditt barn mår då­ligt på för­sko­lan

Metro Sweden (Malmö) - - TORSDAG MED METRO -

Om ditt barn plöts­ligt bör­jar stäl­la ovan­li­ga frå­gor om sin för­sko­la el­ler in­te vill gå dit över hu­vud ta­get kan det va­ra tec­ken på att allt in­te är som det ska. En­ligt An­na-Ka­rin Wynd­hamn, bor­de al­la för­äld­rar ta en halv­dag och va­ra med på för­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.