Tid­ning­en: »Så kän­ner du igen ho­mo­sex­u­el­la«

Metro Sweden (Malmö) - - TORSDAG MED METRO -

En stor dags­tid­ning i Ma­lay­sia har pub­li­ce­rat en lis­ta över vad tid­ning­en an­ser va­ra ty­pis­ka egen­ska­per hos ho­mo­sex­u­el­la. Ho­mo­sex­u­a­li­tet är olag­ligt i Ma­lay­sia och är straff­bart. Nu var­nar ak­ti­vis­ter för att hb­tq­per­so­ners liv är i fa­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.