Så många bröt mot djur­för­bu­det 2017

Metro Sweden (Malmö) - - METRO GRANSKAR -

Vi frå­ga­de lan­dets 21 läns­sty­rel­ser hur många kon­trol­ler av per­so­ner med djur­för­bud de gjor­de 2017 och i hur många fall de kon­trol­le­ra­de bröt mot för­bu­det. → Ble­kinge: 11 kon­trol­ler. 0 bröt mot djur­för­bud. → Da­lar­na: 1 kon­troll. 1 bröt mot djur­för­bud. → Got­land: 0 kon­trol­ler. O bröt mot djur­för­bu­det. → Gäv­le­borg: 12 kon­trol­ler. 9 bröt mot djur­för­bud. → Hal­land: 18 kon­trol­ler. 7 bröt mot djur­för­bud. → Jämt­land: 10 kon­trol­ler. 2 bröt mot djur­för­bud. → Jön­kö­ping: 12 kon­trol­ler. 6 bröt mot djur­för­bud. → Kal­mar: 71 kon­trol­ler. 7 bröt mot djur­för­bud. → Kro­no­berg: 8 kon­trol­ler. 7 bröt mot djur­för­bud. → Norr­bot­ten: 9 kon­trol­ler. 3 bröt mot djur­för­bud. → Skå­ne: 35 kon­trol­ler. 19 bröt mot djur­för­bud. → Stock­holm: 10 bröt mot djur­för­bud (se fotnot). → Sö­der­man­land: 10 kon­trol­ler. 2 bröt mot djur­för­bud. → Uppsa­la: 3 kon­trol­ler. 2 bröt mot djur­för­bud. → Värm­land: 6 kon­trol­ler. 1 bröt mot djur­för­bud. → Väs­ter­bot­ten: 4 kon­trol­ler. 0 bröt mot djur­för­bud. → Väs­ter­norr­land: 13 kon­trol­ler. 3 bröt mot djur­för­bud. → Väst­man­land: 8 kon­trol­ler. 1 bröt mot djur­för­bud. → Väst­ra Gö­ta­land: 35 kon­trol­ler. 10 bröt mot djur­för­bud.

→ Öre­bro: 6 kon­trol­ler. 1 bröt mot djur­för­bud.

→ Ös­ter­göt­land: 4 kon­trol­ler. 1 bröt mot djur­för­bud.

To­talt 2017

276 kon­trol­ler. 92 bröt mot djur­för­bu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.