Tre fall av brott mot djur­för­bud

Metro Sweden (Malmö) - - METRO GRANSKAR -

14 vansköt­ta kat­ter hit­ta­des i man­nens bo­stad.

Kat­tung­ar­na var mag­ra, an­da­des an­strängt och var va­ri­ga runt ögon och nos. En av dem ver­ka­de vid förs­ta an­blic­ken död. Det var den syn som möt­te läns­sty­rel­sens per­so­nal när de be­sök­te en man i en mind­re ort i Kungs­bac­ka kom­mun i Hal­lands län. Trots att man­nen ha­de haft djur­för­bud se­dan 2006 ha­de han fle­ra gång­er un­der årens lopp skaf­fat nya djur. Al­la de fjor­ton vansköt­ta kat­ter­na som hit­ta­des i hans bo­stad fick av­li­vas.

Man­nen döm­des i ju­ni 2017 till vill­kor­lig dom och dags­bö­ter.

Sam­bons hund bet ihjäl an­nan hund.

Un­der en pro­me­nad i au­gusti 2017 slet sig en hund loss och bet ihjäl en an­nan hund. Det vi­sa­de sig att kvin­nan, som bod­de i Väs­ter­göt­land, ha­de ett djur­för­bud. Trots det gick hon ut med sam­bons hun­dar. Sam­ma höst om­hän­der­togs de­ras hun­dar.

Ha­de 90 djur.

Hem­ma hos en kvin­na i Ble­kinge hit­ta­des to­talt 90 djur. Detta trots att kvin­nan ha­de ett djur­för­bud. Bland dju­ren fanns bland an­nat 24 kat­ter, 37 hun­dar, 7 höns, 2 tup­par och 13 häs­tar. Många av dju­ren var miss­sköt­ta. Kvin­nan döm­des för 68 fall av djur­plå­ge­ri 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.