Guldsmeds­rån i Vä­ners­borg

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

En guld­smeds­bu­tik i cen­tra­la Vä­ners­borg ut­sat­tes för ett väp­nat rån vid 12.30 på ons­da­gen.

Po­li­sen skri­ver på sin hem­si­da att det rör sig om minst två maske­ra­de rå­na­re. Ett skott ska ock­så ha av­los­sats på plat­sen.

– Vi har inga upp­gif­ter om att nå­gon har ska­dats fy­siskt men per­so­na­len är så klart choc­ka­de, sä­ger Chris­ter Fux­borg till SVT Ny­he­ter Väst.

Rå­nar­na för­svann i en vit bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.