»Vi lyc­kas helt en­kelt in­te le­va upp till de för­vänt­ning­ar ar­bets­sö­kan­de och ar­bets­gi­va­re har när de kom­mer till oss.«

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Erik Sand­ström, di­rek­tör för Ar­bets­för­med­ling­en. Re­sul­ta­tet i en ny un­der­sök­ning vi­sar att näs­tan varan­nan per­son för­knip­par Ar­bets­för­med­ling­en med be­grepp som in­ef­fek­tiv, lång­sam och stel­bent, rap­por­te­rar SVTNy­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.