Pe­nispark po­pu­lärt OS-be­sök

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

Haes­in­dang Park, el­ler Pe­nispar­ken som den är känd som loc­kar be­sö­ka­re un­der OS. Par­ken lig­ger i Dae­gu i Syd­ko­rea och som nam­net hin­tar om är det en park fylld med sta­ty­er av pe­ni­sar. Syd­ko­rea har en­ligt Reuters en av värl­dens lägs­ta fer­ti­li­te­ter och som en följd av detta har des­sa par­ker, som ska ge bätt­re fer­ti­li­tet, bli­vit vanliga i lan­det.

FOTO: IBL

Haes­in­dang Park loc­kar många OS-be­sö­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.