Fånge byt­te ut sig själv

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

För ett år se­dan ska den pe­ru­ans­ka fång­en, Alex­an­der Del­ga­do Her­ra­ro, dro­gat sin tvil­ling­bror, bytt klä­der med ho­nom och flytt från fäng­el­set An­cón. Ny­li­gen fick po­li­sen tag på ho­nom och han får nu fort­sät­ta av­tjä­na sitt 16 år långa fäng­el­se­straff. »Det är otro­ligt, på tolv år har ing­en flytt från det här fäng­el­set« sa den ti­di­ga­re ju­sti­ti­e­mi­nis­tern till The Gu­ar­di­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.