Andro­id-plat­tor­na som ger Apples bud­get-Ipad en match

Metro Sweden (Malmö) - - METRO TECH - JONAS EKELUND/LJUD & BILD

För­ra året sat­te App­le press på mel­lan­seg­men­tet ge­nom att släp­pa en bud­get­mo­dell av sin mark­nads­do­mi­ne­ran­de Ipad. Frå­gan är om Andro­id-plat­tor­na i sam­ma pris­klass kanske rentav är li­ka bra?

FOTO: GETTY

Surf­plat­tor är po­pu­lä­ra bland sto­ra som små. Ipad är fort­fa­ran­de den bäs­ta pro­duk­ten, men kon­kur­ren­sen från Andro­id-plat­tor­na hård­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.