Le­no­vo Tab 4 10 Plus ZA2M

Metro Sweden (Malmö) - - METRO TECH -

Plus: Ut­märkt bat­te­ri­tid. Stöd för fle­ra an­vän­da­re. Till­be­hör bå­de för jobb och lek. Mi­nus: Fin­gerav­tryck­s­käns­lig bak­si­da. Me­del­måt­tig pre­stan­da.

Kom­men­tar: Skär­men är ba­ra li­te över snit­tet. Pre­stan­da du­ger för att sur­fa och tit­ta på film. Dess uni­ka för­del är dock att he­la fa­mil­jen kan an­vän­da den då man kan sät­ta upp barn­pro­fi­ler.

Pris: 3 800 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.