App­le iPad 2017

Metro Sweden (Malmö) - - METRO TECH -

Plus: Bil­li­gas­te Ipa­den hit­tills. Be­tyd­ligt bätt­re pre­stan­da än Andro­id.

Mi­nus: Säm­re pro­ces­sor och ka­me­ra än Ipad Pro.

Kom­men­tar: Nya Ipad har fått mo­der­na­re tek­nik än gam­la Air 2 och säljs till ett läg­re pris. Jäm­fört med Air 2 så får du i prin­cip sam­ma saker, men den är snab­ba­re. Man får mer för peng­ar­na än om man kö­per en Andro­id­plat­ta i sam­ma pris­klass.

Pris: 4 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.