Norr­man ut­kas­tad från OS

Metro Sweden (Malmö) - - OS | PYEONGCHANG -

En le­da­re i den nors­ka OS-trup­pen skic­kas hem från Syd­ko­rea. Man­nen greps av po­lis i Py­e­ong­chang för ska­de­gö­rel­se, då han ska ha van­da­li­se­rat två bi­lar – varav en po­lis­bil, skri­ver nors­ka VG. Le­da­ren ska ha va­rit kraf­tigt be­ru­sad när han greps.

– Han för­står att han var tvung­en att åka hem, sä­ger den nors­ka top­pid­rotts­che­fen To­re Övre­brö.

Han fick be­ta­la 22 000 nors­ka kro­nor i bö­ter för hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.