DE GÖR SI­NA GENOMBROTT UN­DER NÄS­TA NFL-SÄ­SONG

Metro Sweden (Malmö) - - SPORT NFL - NICLAS CRAM­MER

Dar­nold. Al­len. Ro­sen. Tre obe­kan­ta namn för al­la ut­om de mest in­sat­ta NFL-nör­dar­na. Men lägg des­sa tre namn på min­net för de är mor­gon­da­gens qua­ter­back­stjär­nor i li­gan.

Al­la tre vän­tas gå bland de förs­ta sex i årets draft som hålls i april. Störst chans att kun­na rof­fa åt sig nå­gon av des­sa ju­ve­ler är Cle­ve­land Browns, New York Gi­ants, New York Jets och Den­ver Bron­cos.

Mi­a­mi Dolp­hins (väl­jer som num­mer 11:a) är ock­så i be­hov av en quar­ter­back för fram­ti­den – en back­up till Ry­an Tan­ne­hill. Lägg se­dan till Ari­zo­na Car­di­nals (väl­jer 15:e) och Buf­fa­lo Bills (väl­jer 22:a) till dis­kus­sio­nen. Car­di­nals är helt ut­an en star­tan­de QB ef­ter att Car­son Pal­mer gick i pen­sion. Bills har Ty­rod Tay­lor på po­si­tio­nen, men ryk­tas in­te va­ra helt över­ty­ga­de att han är de­ras fram­ti­da QB.

Draf­ten bju­der även på quar­ter­bac­kar­na Ba­ker May­fi­eld, La­mar Jack­son och Ma­son Ru­dolph, som al­la vän­tas ploc­kas sent i den förs­ta run­dan el­ler ti­digt i den and­ra.

»Al­la tre vän­tas gå bland de förs­ta sex i årets draft som hålls i april.« Metros NFL-ex­pert Niclas Cram­mer.

Sam Dar­nold, Josh Al­len och Josh Ro­sen. Lägg nam­nen på min­net, de är näm­li­gen fram­ti­dens för­grunds­ge­stal­ter i de lag som har lyc­kan att draf­ta dem, tror Metros NFL-ex­pert Niclas Cram­mer.

FOTO: GETTY IMAGES

FOTO: GETTY

NFL-draf­ten äger rum i april. Cle­ve­land Browns, New York Gi­ants, New York Jets och Den­ver Bron­cos har störst chans att draf­ta de mest ef­ter­trak­ta­de ta­lang­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.