Sam Dar­nold

Metro Sweden (Malmö) - - SPORT NFL -

Vi spår att han går till Cle­ve1land

Browns. Dar­nold an­ses all­mänt som det säk­ras­te kor­tet i den­na ta­lang­ful­la QB-trio. Han väger in på 100 ki­lo och är 196 cen­ti­me­ter lång, en ide­al stor­lek för en QB i da­gens NFL. Han har en stark arm, är prick­sä­ker och im­pro­vi­se­rar väl un­der press. Han jäm­förs bland an­nat med To­ny Ro­mo – för­hopp­nings­vis med fär­re ska­dor. Dar­nold här­stam­mar från Ca­pistra­no Be­ach sö­der om Los Ang­e­les. Hans far­far spe­la­de den iko­nis­ka Marl­bo­ro Man-ka­rak­tä­ren i de världs­be­röm­da re­klam­fil­mer­na från 70- och 80-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.