Josh Al­len

Metro Sweden (Malmö) - - SPORT NFL -

2va­let), Kan ham­na i Den­ver (fem­te

om in­te GM John El­way väl­jer att ge sig ef­ter free agent Kirk Cousins i stäl­let? An­nars är New York Jets (med sjät­te va­let) den tro­li­gas­te des­ti­na­tio­nen. Fal­ler Al­len dju­pa­re i draf­ten så är även Ari­zo­na och Buf­fa­lo hung­ri­ga kan­di­da­ter. Al­len är tung­vik­ta­ren i tri­on, med 108 ki­lo och 196 cen­ti­me­ter. Han har de ide­a­lis­ka at­tri­bu­ten med go­da va­nor och bra ru­tin. Hans spel­stil lik­nas med Car­son Wentz. Al­len är upp­vux­en i Fi­re­baugh, sex mil ut­an­för Fresno i nor­ra Ka­li­for­ni­en. Al­len har svenskt på­brå då hans far­fars far ut­vand­ra­de från Sve­ri­ge till Ka­li­for­ni­en 1907.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.