Josh Ro­sen

Metro Sweden (Malmö) - - SPORT NFL -

3ploc­kar Lå­ga odds på att Gi­ants

Ro­sen, som sagt att han ab­so­lut in­te vill spe­la för Cle­ve­land. Ro­sen får se­dan vär­ma bän­ken i ett el­ler två år och lä­ra sig NFL-ru­ti­nen un­der em lutt­ra­de Eli Man­ning, som där­med av­slu­tar sin kar­riär i New York. Det är vårt tips. Ro­sen har ock­så han den ide­a­la stor­le­ken med 99 ki­lo och 193 cen­ti­me­ter längd. Han har en stark arm och kas­tar ut­märk­ta lång­bol­lar. Ock­så han en smart be­sluts­fat­ta­re un­der spe­lets gång. Han ses all­mänt som den »smar­tas­te« QB:n i tri­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.