Bi­an­ca Ingros­so

Metro Sweden (Malmö) - - NÖJE TV -

Ål­der: 23 år. Fa­milj: Pojk­vän­nen Philip­pe Co­hen, sys­ko­nen Ben­ja­min, Oli­ver och Theo, för­äld­rar­na Per­nil­la Wahl­gren och Emi­lio Ingros­so. Gör: Tv-pro­fil och in­flu­encer. Ak­tu­ell: Med »Wahl­grens värld« på Ka­nal 5 och »Ta­lang« i TV4.

FOTO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.