Pri­set har de­lats ut i 29 år

Metro Sweden (Malmö) - - NÖJE MUSIK - KÄLLA: POLARMUSICPRIZE.ORG

In­stif­ta­des 1989 av Stig »Stik­kan« An­der­son och de­las ut för be­ty­dan­de in­sat­ser in­om mu­si­ken och/ el­ler mu­sik­li­vet.

Ju­ryn be­står av 12 le­da- mö­ter, bland and­ra re­pre­sen­tan­ter från Sve­ri­ges kom­po­si­tö­rer och text­för­fat­ta­re (SKAP). Det förs­ta pri­set de­la­des ut 1992 till Paul McCart­ney och de bal­tis­ka sta­ter­na.

Förs­ta och hit­tills en­da gång­en en svensk mot­ta­git pri­set var 2016, då fick Max Mar­tin pri­set.

»Sting« fick pri­set 2017.

Paul McCart­ney.

Max Mar­tin fick pri­set 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.