Häl­sa Sjut­ton trä­nings­plagg som hål­ler vär­men

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - LISA DAHLGREN

Klä­der.

Sam­ti­digt som gra­der­na sjun­ker bru­kar det kän­nas svå­ra­re och svå­ra­re att ge sig ut och trä­na. Men som en bru­kar sä­ga: »Det finns ing­et då­ligt vä­der, ba­ra då­li­ga klä­der«. Det gäl­ler helt en­kelt att klä sig rätt! Här lis­tar vi allt du be­hö­ver för att kun­na trä­na ut­om­hus i vin­ter.

→ Un­der­ställ, Craft. När det bör­jar bli li­te kal­la­re ut­om­hus är det bra att in­ve­ste­ra i ett bra un­der­ställ.399 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.