De­mon­stran­ter i masker in­tar Lon­don

Metro Sweden (Malmö) - - Onsdag Medmetro 7/11 - METRO FOTO: ALBERTO PEZZALI/NURPHOTO/GETTY IMAGES

STORBRITANNIEN Mas­ke­ra­de de­mon­stran­ter in­tog i mån­dags Lon­dons ga­tor. Led­da av den in­ter­na­tio­nel­la »hack­ti­vist­grup­pen« Ano­ny­mous pro­te­ste­rar de år­li­gen mot eta­blis­se­mang­et. Grup­pen är kän­da för att bä­ra Guy Faw­kes-masker, en in­ter­na­tio­nellt känd pro­test­sym­bol, bland an­nat känd från fil­men »V for ven­det­ta«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.