Ju­ven­tus tar emot Man­ches­ter

Metro Sweden (Malmö) - - Onsdag Medmetro 7/11 - FOTO: PRESSFOCUS/GETTY

I kväll kan grupp H i Cham­pi­ons Leau­ge av­gö­ras när Ju­ven­tus tar emot Man­ches­ter Uni­ted på Ju­ven­tus Sta­di­um i Tu­rin. Ju­ven­tus form­kur­va har va­rit im­po­ne­ran­de den se­nas­te ti­den, med fy­ra vins­ter på fem mat­cher och en oav­gjord match. För Man­ches­ter Uni­ted har det gått nå­got säm­re – med ett kryss och en för­lust just mot kväl­lens mot­stån­dar­lag. Om Ju­ven­tus vin­ner i kväll är se­gern i grupp H säk­rad. Avspark kloc­kan 21, Via­sat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.