Rach­ma­ni­novs pi­ano­kon­sert

Metro Sweden (Malmö) - - Torsdag Med Metro 8/11 - FO­TO: PRESSBILD

Kom­po­si­tö­ren Sergej Va­sil­je­vitj Rach­ma­ni­nov föd­des i Ryss­land 1873. Han var en av sin tids le­dan­de pi­a­nis­ter och urupp­för­de själv sin mytomspun­net svår­spe­la­de pi­ano­kon­sert. I kväll hörs stråk­kvar­tett nr 8, Rach­ma­ni­novs »mu­si­ka­lis­ka tes­ta­men­te«, som hörs in­stru­men­te­rad för strå­kor­kes­ter. Pi­ano­kon­sert nr 3 av­slu­tar kon­ser­ten med pi­a­nis­ten Li­se de la Sal­le (bil­den). Kloc­kan 19 in­leds kon­ser­ten på Mal­mö Li­ve Kon­sert­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.