En hel stad sö­ker ef­ter för­svun­na Dan­te

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - TT FO­TO:AN­DERS ANDERSSON/TT

SKALLGÅNG En stor sökin­sats på­går ef­ter den tolvå­ri­ge poj­ke med Downs syndrom som för­svann i Fal­ken­berg vid 17-ti­den i tis­dags. »Vi har 400 till 500 per­so­ner som är ute och le­tar«, sä­ger Tes­san Jig­fjord i Mis­sing pe­op­le till GT. Läs mer om för­svin­nan­det på näs­ta upp­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.