För­äld­rar fri­as från miss­tan­ke

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - TT

OLYCKA. I sep­tem­ber slog lä­ka­re på ett sjuk­hus i Västsve­ri­ge larm om att ett tvåå­rigt barn kun­de ha bli­vit för­gif­tat.

Bar­nets för­äld­rar blev miss­tänk­ta för grovt vål­lan­de av kropps­ska­da.

Men nu läggs po­lis­ut­red­ning­en ner.

– Vi har in­te kun­nat få re­da på vad flic­kan har fått i sig för sub­stans, och vi har inga be­vis på att för­äld­rar­na or­sa­kat hen­ne det­ta, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Anet­te Fo­gel­berg till P4 Väst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.