No­ti­ser

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - METRO

AU­STRA­LI­EN. Yt­ter­li­ga­re en ha­j­at­tack har in­träf­fat på Austra­li­ens öst­kust, rap­por­te­rar AFP. Den här gång­en lyc­ka­des dock en sur­fa­re skräm­ma bort ha­jen ge­nom att slå den med sin surf­brä­da. Sur­fa­ren blev bi­ten i be­net. Myn­dig­he­ter­na för­sö­ker nu iden­ti­fi­e­ra haj­stor­ten som at­tac­ke­ra­de. En­ligt ex­per­ter ökar ha­j­at­tac­ker­na i om­rå­den i och med att vat­ten­s­por­ter blir allt­mer po­pu­lä­ra.

FO­TO: GET­TY

En 33-årig man av­led för tre da­gar se­dan ef­ter att ha bli­vit haj­bi­ten vid Sto­ra bar­riär­re­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.