Tåg »rym­de« från fö­ra­re

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - METRO

AU­STRA­LI­EN. Un­der mån­da­gen åk­te ett gods­tåg med järn­malm nio mil ut­an fö­ra­re i Au­stra­li­en, rap­por­te­rar AFP. Tå­get lyc­ka­des rul­la iväg på egen hand när fö­ra­ren gick av för att in­spek­te­ra tå­get. Gruv­fö­re­ta­get BHP lyc­ka­des få stopp på tå­get ge­nom att få det att spå­ra ur. Järn­vä­gen hålls stängd i en vec­ka me­dan per­so­ner ska la­ga spå­ret och tå­get. En un­der­sök­ning har in­letts för att se vad som gjor­de att tå­get kun­de åka iväg ut­an fö­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.