Pa­ti­en­ter mås­te be­mö­tas bätt­re

Metro Sweden (Malmö) - - Insändare - »ROJANNA«

→ Tack nar­ko­slä­ka­ren Ja­kob Ratz End­ler för din syn på lä­kar­sam­tal i Metro 6/11. Den som sö­ker vård är re­dan vid förs­ta kon­tak­ten med lä­ka­ren i un­der­läge. Att va­ra med om »ron­den« är en otro­ligt för­ned­ran­de si­tu­a­tion, där i värs­ta fall även med­pa­ti­en­ter får ta del av vad som sägs. Men man för­står ju var­för det he­ter pa­ti­ent (tål­mo­dig på eng­els­ka, reds. anm.)

Dags att änd­ra till ett pa­ti­ent­vän­li­ga­re sy­s­tem!

Metro 6 no­vem­ber 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.