Sex ovär­der­li­ga tips om per­son­li­ga brev för den som ald­rig skri­vit ett

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 -

→ Namn: Bir­git­ta Möl­ler.

→ Bor: Bjär­red.

→ Gör: Cer­ti­fi­e­rad cv-ex­pert och ut­bil­dar in­om äm­net Lin­kedIn.

→ Ti­di­ga­re: Har job­bat in­om it- och te­le­kom­bran­schen som kom­mu­ni­ka­tions­spe­ci­a­list. Har även dri­vit eget och un­der­vi­sat in­om mo­de, design och hant­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.