Metro lis­tar de fem mest dejt­vän­li­ga plat­ser­na i Mal­mö

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 -

Ro­man­tik. Vad gör man åt den mil­da pa­ni­ken som upp­står när man mås­te pla­ne­ra en förs­ta dejt med nå­gon? Man lä­ser Metro och se­dan lu­tar man sig lät­tat till­ba­ka. Här är fem stäl­len som bäd­dar för en bra förs­ta dejt.

→ Stu­dent Text: Jen­ny Nguy­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.