Mer läs­ning på Metro.se

Metro Sweden (Malmö) - - Fredag Medmetro 9/11 -

Suc­cé­svens­kar­nas fram­fart i NHL

SPORT NHL-sä­song­en är igång på all­var, och många lag byg­ger si­na fram­gång­ar på svens­ka spe­la­re. Metro har listat ett ur­val av de svens­ka spe­lar­na som bå­de över­och un­der­pre­ste­rat en dryg fem­te­del in i sä­song­en.

Fall om tvångs­gif­te väck­te pro­tes­ter i rät­ten

NY­HE­TER Flic­kan var 14 år när hon blev rädd för att bli bort­gift. För­äld­rar­na döm­des mot sitt ne­kan­de i tings­rät­ten för för­sök till äk­ten­skaps­tvång. När fal­let togs upp i hov­rät­ten fick rät­te­gång­en pa­u­sas – ef­ter att för­äld­rar­na ut­tryckt star­ka pro­tes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.