Hu­sets vi­ta

Metro Sweden (Malmö) - - Mat&dryck -

Vi­ta vi­ner från Bor­deaux är någ­ra av värl­dens mest un­derskat­ta­de och glöm­da vi­ner. Den hu­vud­sak­li­ga dru­van är Sau­vig­non Blanc som blan­das med se­mil­lon och musca­del­le för att ge en nå­got fe­ta­re och mju­ka­re ka­rak­tär till den an­nars väl­digt par­fy­me­ra­de, tor­ra och nå­got sni­pi­ga dru­van. Per­fekt som ape­ri­tif el­ler till de fles­ta ty­per av fisk­rät­ter.

2017 Châ­teau Bon­net, Bor­deaux, Frank­ri­ke, nr 4151, 55 kr, 375 ml, 12% al­ko­hol

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.